Ett vackert yttre - Ett varamt inre

Anläggning

Vi anlägger allt i från hela villa-trädgårdar, pooler och parker till eleganta garageuppfarter med murar. Vi är även specialiserade på växthus, dammar med tillhörande vegitaionsdekoration.

Fastighetsskötsel

Vi tar hand om den yttre skötseln av fastigheter samt utemiljöer åt kommuner, företag och privatpersoner. Vi utför markarbeten såsom dränering, grävning och enklare renovering/byggnationsuppdrag.

Underhåll

Vi tar hand om gräsmattor, plantering, träd- och buskbeskäring, ogräsröjning samt snöröjning. Vi erbjuder underhåll av hela fastighets-områden, villa-områden, gårdar och enskilda villaträdgårdar.

Tidigare Projekt

Åbergs Mark & Trädgård är ett företag som funnits sedan 2006. Genom åren har vi avslutat en massa projekt vi är stolta över och delar gärna med oss några av godbitarna till dig.